Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:40 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013 )
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị giấy thi KHI

- Đi kho bạc rút tiền

- Phục vụ bạn đọc

Các tin khác