Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:01 07/12/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 50 năm 2020, từ 07/12/2020 đến 13/12/2020 )

- Họp giao ban tổ vcawn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Làm thẻ thư viện khối 6

- Vệ sinh các tủ sách

-Lên kế hoạch mua bổ sung sách cuối năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

Các tin khác