Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:25 09/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

Các tin khác