Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 01:47 07/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 12

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ I

- Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác