Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:58 08/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Làm hồ sơ kiểm định chất lượng

- Sinh hoạt chuyên môn

- Thông báo học sinh nộp tiền học nghề,học phí đầu năm

- Đi kho bạc nộp tiền

- Vệ sinh phòng làm việc

 

Các tin khác