Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:54 09/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013 )
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ I

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác