Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:54 02/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 5 năm 2021, từ 01/02/2021 đến 07/02/2021 )

- Họp giao banb tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Sơ kết hội đồng sư phạm. tất niên cuối năm

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác