Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:51 21/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Sinh hoạt tổ 

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

- Trực tết Nguyên Đán 2019

Các tin khác