Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:58 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm viẹc

- Thanh toán tiền KSK của CBGVNV

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Dán mã gáy sách mới

- Phát bì kiểm tra cho học sinh HKII

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Sắp xếp các tủ sách

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác