Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:17 01/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Phát quà tết CBCNV

- Tham gia xổ số vui xuân chi đoàn

 - Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác