Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:25 29/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Nộp các khoản tại PGD huyện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những en chưa nộp các khoản đầu năm

- Họp tổ văn phòng

- Họp phụ huynh giữa học kỳ

- Đi kho bạc rút tiền

- Tập văn nghệ với đoàn

Các tin khác