Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:41 30/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 49 năm 2020, từ 30/11/2020 đến 06/12/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

- Vệ sinh phòng làm việc

- Lập danh sách học sinh nộp các khoản đầu năm đợt 1

- Phục vụ bạn đọc

Các tin khác