Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:01 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin

- Họp hội đồng sư phạm

- Họp chi bộ kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019

- Sắp xếp các tủ sách và vệ sinh phòng làm việc

- In sổ theo dõi bạn đọc tháng 12

Các tin khác