Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:36 04/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp hội đồng sư phạm

- Họp chi bộ

- Tiếp tục dán mã gấy sách thư viện

- Nhập chứng từ thu, chi

- Mua bổ sung sách và thiết bị năm học 2017-2018

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác