Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 01:42 30/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 12

- Đói chiếu chứng từ với kế toán

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Viết biên lai thu học phí

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác