Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:57 01/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Làm hồ sơ kiểm định chất lượng

- Họp hội đồng sư phạm

-  Chuẩn bị vật dụng Tham gia hoạt động ngoại khóa HIV

- Thông báo học sinh nộp tiền học nghề,học phí đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác