Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:49 02/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013 )
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Lập DSHS chưa nộp tiền đầu năm đi thông báo từng lớp

- Họp hội đồng

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác