Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:49 02/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013 )
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Lập DSHS chưa nộp tiền đầu năm đi thông báo từng lớp

- Họp hội đồng

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác