Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:32 26/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Dán mã gáy sách

- Tổng hợp học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác