Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 16:18 09/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Họp hội đồng sư phạm

- Đi nộp tiền PGD

- Nhập danh sách học sinh nộp tiền đợt 2

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác