Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 01:45 23/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phân loại mã số sách mới 

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Đi kho bạc với kế toán

- Thanh toán các khoản về việc tổ chức 20/11

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác