Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:26 16/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 47 năm 2020, từ 16/11/2020 đến 22/11/2020 )

- Họp  giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng vệ sinh sau bão

- Giới thiệu sách theo chủ đề 20/11

- Tham dự tọa đàm 20/11

- Thống kê bạn đọc trên cổng thông tin

Các tin khác