Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:23 18/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp chi bộ

- Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh HKI/2019

- Tham gia tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác