Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:12 16/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho giáo vien và học sinh mượn sách

- Tham gia hoạt động ngày 20/11

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Dán mã gáy sách

- Tổng hợp học sinh mượn sách trên cổng thông tin

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác