Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 19:32 24/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2017, từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên ké hoạch làm việc- 

- dán mã gáy sách mới

- thanh toán các khoản trong tuần

- Tham gia hoạt động 20/11

Nghĩ lụt..

Các tin khác