Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 19:32 24/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2017, từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên ké hoạch làm việc- 

- dán mã gáy sách mới

- thanh toán các khoản trong tuần

- Tham gia hoạt động 20/11

Nghĩ lụt..

Các tin khác