Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 16:16 09/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Mua bổ sung sách năm học 2016-2017

- Đi kho bạc rút tiền

- Thanh toán ngày 20/11

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác