Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 01:38 16/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Giới thiệu sách theo chủ đề "Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11"

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phân loại mã số sách mới 

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Dự tọa đàm ngày 20-11

- Phân loại và làm mã số sách mới

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác