Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:54 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Dự lễ 20/11

- Tiếp tục thu các khoản đàu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác