Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:26 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Dự tọa đàm 20/11

- Nghĩ lễ 20/11

- Họp hội đồng

- Nghe thời sự ở xã

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác