Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:32 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 46 năm 2020, từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Thống kê bạn đọc trên cổng thông tin

- Vệ sinh các tủ sách

 - Nghĩ lụt 

Các tin khác