Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:32 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 46 năm 2020, từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Thống kê bạn đọc trên cổng thông tin

- Vệ sinh các tủ sách

 - Nghĩ lụt 

Các tin khác