Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:08 16/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 1

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách

- Dán mã gáy sách

- Tổng hợp học sinh mượn sách trên cổng thông tin

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác