Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:15 13/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2017, từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

-Lên kế hoạch làm việc

- Vệ sinh các tủ sách

- Sắp xếp kho sách, dán mã gáy sách bổ sung

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp tiền đợt 1

- Nhắc những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Có kế hoạch mua bổ sung sách trong năm 2017

Các tin khác