Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:19 14/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2016, từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Giới thiệu sách theo chủ đề

- Mua bổ sung sách năm học 2016-2017

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo học sinh chưa nộp các khoản đầu năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác