Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 01:50 09/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Giới thiệu sách theo chủ đề "Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11"

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các môn

- Phân loại và làm mã số sách mới

- Sinh hoạt chuyên môn

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác