Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:48 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

- Chào cờ

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Đối chiếu chứng từ Công Đoàn với kế toán

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thông báo những em chưa nộp tiền đầu năm

- Phục vụ bạn đọc

- Nghĩ chế độ trong tuần

Các tin khác