Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:25 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Nhắc HS nộp các khoản đầu năm

- Tập hợp học sinh nộp tiền

- Nghĩ lụt

Các tin khác