Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:25 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Nhắc HS nộp các khoản đầu năm

- Tập hợp học sinh nộp tiền

- Nghĩ lụt

Các tin khác