Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:19 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 45 năm 2020, từ 02/11/2020 đến 08/11/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật trên cổng thông tin thư viện

- Nộp báo cáo cho PGD

- Vệ sinh phòng làm việc 

Các tin khác