Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:26 04/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

-Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Sắp xếp phòng và các tủ sách, trang trí thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Giơí thiệu sách theo chủ đề 20/11

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Phục vụ bạn đọc

- Tham gia các hoạt động của trường

Các tin khác