Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:06 16/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Nộp các khoản cho phòng giáo dục

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợi1

- Dán mã gáy sách

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác