Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:10 13/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2017, từ 06/11/2017 đến 12/11/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Nghĩ lụt toàn trường

Các tin khác