Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:03 07/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ tháng 10 với kế toán

- Tiếp tục đôn đốc học sinh nộp các khoản đầu năm

- Lập danh mục mua bổ sung sách năm 2016

- Sinh hoạt tổ

- Đi kho bạc

- Vẹ sinh phòng làm việc

Các tin khác