Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:43 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ VỚI KẾ TOÁN

HỌP HỘI ĐỒNG

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

KIỂM TRA PHỔ CẬP

VỆ SINH PHÒNG LÀM VIỆC

Các tin khác