Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:43 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ VỚI KẾ TOÁN

HỌP HỘI ĐỒNG

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

KIỂM TRA PHỔ CẬP

VỆ SINH PHÒNG LÀM VIỆC

Các tin khác