Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:23 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Kiểm tra sắp xếp tủ sách pháp luật

- Họp HĐSP

- Vệ sinh phòng lám việc

Các tin khác