Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:51 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 44 năm 2020, từ 26/10/2020 đến 01/11/2020 )

- Vệ sinh sau lụt

- Tham dự HNCBCC

- Vệ sinh và sắp sếp các tủ sách thư viện

Các tin khác