Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:41 28/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Sắp xếp các tủ sách, phòng làm việc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Vệ sinh phòng làm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            việc 

Các tin khác