Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:47 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 1/2018

- Tiến tục thu các khoản đợt 2

- Họp hội đồng sư phạm

- Thanh toán các khoản tu sữa

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác