Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:04 30/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm viẹc

- Phục vụ bạn đọc

- Thu các khoản đầu năm 

- In mã gáy sách, sắp xếp các kho sách

- Lập danh sách học sinh và giáo viên vào phần phềm thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác