Dạy tức là học hai lần''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:54 31/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 )

- họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

 - Cập nhật phần mềm thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh các tủ sách

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Các tin khác