Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:45 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Giới thiệu sách theo chủ đề

- Đon đốc học sinh nộp các khoản đầu năm

- Sắp xếp kho sách, vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác