Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:50 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 43 năm 2020, từ 19/10/2020 đến 25/10/2020 )

- Tổng vệ sinh sau lụt

Các tin khác