Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:59 22/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho GV và HS mượn sách tham khảo các loại

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Tham gia ngoại khóa ATGT tại NVH Xã Quảng Thành

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm học

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác